Het slot van de partij Wiert Vos - Henk van Putten, 11 februari jl.

Wiert heeft twee stukken geofferd, maar heeft veel compensatie. Henk was bezorgd. Terecht, bleek na afloop. Wiert speelde 19 Lxf7+? Kf8! 20 Txe5 Dxe5 en zag geen zetten meer om de aanval voort te zetten, mompelde 'ik heb het niet goed gezien' en gaf op, 0-1. Winnend was dezelfde combinatie van zetten andersom: 19 Txe5! fxe5 (19...Dxe5 20 Dxf7 mat) 20 Lxf7+ Dxf7 (20...Kf8 21 Tf1) 21 Dxe5+ en 22 Dxh8.